Postup pri zákazke

• obhliadka u zákazníka
• vypracovanie návrhu zákazky
• vypracovanie cenovej ponuky
• dodávka a montáž
• vypracovanie revízie elektroinštalácie
• vypracovanie dokumentácie podľa skutočného vyhotovenia elektroinštalácii