Oprávnenia a certifikáty

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

Oprava vyhradených technických zariadení elektrických

Výroba technických zariadení elektrických

Technické zariadenia elektrické do 1000 V vrátane bleskozvodov.