Úvod

Elektrické projekty
– zhotovenie schémy zapojených rozvádzačov a elektroinštalácii v skutočnom vyhotovení

Elektroinštalačné práce NN
– dodávka a montáž kompletnej elektroinštalácie rodinných domov, bytov, polyfunkčných objektov, priemyselných komplexov a pod.rozvádzače NN
– montáž svietidiel, LED, senzorové osvetlenie
– pripájanie elektrických spotrebičov, motorov

• Rozvádzače NN
– výroba a montáž rozvádzačov NN do 1000 V (priemyselné, staveniskové,domové)

• Bleskozvody
– montáž, opravy všetkých typov bleskozvodov (klasické, aktívne)
– komplexné služby v oblasti ochrany pred atmosferickým prepätím

• Bezpečnostné systémy
– dodávka a montáž bezpečnostných systémov
– poplachové systémy narušenia
– kamerové systémy

• Slaboprúdové inštalácie
– dodávka a montáž slaboprúdových inštalácii
– štrukturovaná kabeláž (počítačové rozvody)
– audo-video vrátniky

• Odborné prehliadky
– revízie elektroinštalácii
– revízie bleskozvodov
-revízie spotrebičov
– revízie elektrického ručného náradia

Elektrické projekty , Elektroinštalačné práce NN, Kamerové systémy
Rozvádzače NN, Slaboprúdové inštalácie, Odborné prehliadky